DỊCH VỤ CUNG CẤP PHÂN BÓN CHO CÂY XANH

Chúng tôi cung cấp các giải pháp đi kèm trong lĩnh vực cây xanh như cung cấp phân trộn, tro trấu, xơ dừa nhằm cải tạo đất, giúp cho đất tốt hơn, đủ dinh dưỡng để tạo sự phát triển cho cây. Ngoại Thất Xanh cung cấp dịch vụ với cam kết lâu dài, bền vừng và chất lượng nhất tại các khu vực Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai.

CUNG CẤP PHÂN TRỘN

Cung cấp phân trộn tại các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Tây Ninh. Chúng tôi tự tin mang đến dịch vụ tốt nhất hiện nay với các giải pháp giúp người dân cũng như doanh nghiệp có thể chăm sóc cây và cải tạo đất được tươi tốt.

CUNG CẤP TRO TRẤU, XƠ DỪA

Một giải pháp cải tạo đất cho cây trồng hữu hiệu nhất là sử dụng tro trấu, xở dừa. Cây có xanh và sinh trưởng tốt hay không phụ thuộc vào việc bạn cải tạo đất như thế nào. Ngoại Thất Xanh cung cấp dịch vụ kèm giải pháp tốt nhất cho bạn.

MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁC CỦA CHÚNG TÔI